Upload

Skriv til Thomas for at få adgang til koncertens dropbox mappe, hvor filerne kan uploades.

Filerne kan også sendes på email til upload@appjam.dk  via klassens/skolens dropboxkonto eller via en af de mange fildelingstjenester der findes på internettet.

Info om filtyper

Lydfiler foretrækkes i .aiff, .wav eller .m4a format.

Videoer foretrækkes  i .mov, .m4v, .mpeg eller mp4 format.

Fotos foretrækkes i .jpg eller .png format

OBS! Det er meget vigtigt at filerne er navngivet, så jeg kan se hvilken skole og klasse de kommer fra!